Seireikaikan Budo Karate Organization

KARATEDO KYOKUSHINKEN UNION
PADRON DOJO: BUDOKEN KARATEDO